PAU LI LIEM GROUP

January 19, 2025
DEN BOSCH
VERKADEFABRIEK
PAU LI LIEM – VOCALS, COMPOSITIONS
HARMEN FRAANJE – PIANO
TEIS SEMEY – GUITAR
MARIJN VAN DE VEN – DOUBLE BASS
PASCAL VERMEER – DRUMS